Om epitafier.se

Den här sidan är ett försök att med frivilliga krafter inventera och registrera de epitafier och begravningsvapen som hänger, företrädelsevis, i kyrkor runt om i Sverige. Sidan och tillhörande inventering är ett privat initiativ av mig Jonas Magnusson.

 
Epitafier
är en med inskrift försedd minnestavla över en död person. Ordet kommer av epi ’till’ och taphos ’grav’, det vill säga epitaphios ’hörande till grav’. Epitafier kan variera väldigt i utseende, från enklare tavlor till enroma pjäser smyckade och ornamenterade. Epitafierna innehåller i många fall porträtt av den avlidne och inte sällan även av dennes familj.

Ett begravningsvapen är en vapensköld föreställande en avliden adelsmans personliga vapen. Begravningsvapnet, även kallat huvudbanér, bars främst i begravningsprocessionen och sattes därefter upp i kyrkan. Tillsammans med huvudbaneret användes ibland mindre vapensköldar, som visade den avlidnes anor, dessa kallas följdajktligen anvapen. Anvapen placerasi regel i anslutning till huvudbaneret.


Gemensamt för epitafier och begravningsvapen är att de i många fall kan vara en källa till genealogiska uppgifter. Inskriptioner om personens liv, födelse, död med mera kan förse intresserade med uppgifter som kanske inte går att finna någon annanstans.

 
Därför känns det som en intressant uppgift att försöka skapa ett verktyg för att söka och tillgodogöra sig den information som dessa reliker sitter på.

Tanken och förhoppningen är att, med hjälp av användarna av databasen, lyckas inventera och registrera så många personrelaterade minnestavlor, begravningsvapen och liknande som möjligt, från kyrkor runt om i Sverige.  Är du intresserad av att bidra till utvecklingen kan du läsa här om hur man kan hjälpa till - Hjälpa till?

Utöver historiskt och heraldiskt intresse har det visat sig att det kan finnas användbar genealogisk information hos dessa kreationer. Information som kanske inte går att inhämta på annan plats.

Sidan epitafier.se kommer att vara fritt tillgänglig för intresserade.