På sidan Begravningsvapen kan man söka och bläddra bland huvudbanér som är registrerade i databasen. Resultatet av sökningen visas som små bilder med vidhängande komprimerad information om vapnet.

Klickar man på bilden för ett av sökresultaten kommer man till en presentationssida för detta vapen. Där ser man en större bild samt mer utförlig information. Här nedan presenteras de olika vyerna och dess funktioner mer i detalj.

Sökresultat

Sökresultatet redovisas som poster enligt formatet här nedan.Siffran längst till vänster, i detta fallet "1" är ett löpnummer för de träffar som genererats utifrån de givna sökkriterierna. Om inget val gjorts, till exempel när man öppnar sidan, finns alla registrerade begravningsvapen i denna lista.

Därnäst kommer en miniatyrbild av vapnet. Denna bild är även länken vidare till sidan med mer utförlig information som förklaras längre ned på denna sida.

Till höger om bilden finns det (minst) tre rader med komprimerad information. Den översta raden i fet stil består av namn och kända födelse/dödsår för personen vapnet rör.

Nästa rad består av:

 • Id-nummer -  Ett löpnummer i databasen och individuellt för vart och ett av vapnen. Det börjar med B0001 som i exemplet ovan och fortsätter sedan B0002, B0003 o. s. v.
 • Därefter står det "Hoaus" i antingen grön eller röd färg. Det visar ifall vapnet finns redovisat eller inte i standarverket för svenska begravningsvapen Huvudbaner och anvapen under stormaktstiden, Inga von Corswant-Naumburg, 1999.
 • Sedan finns det ett AW, även det i grön eller röd färg, som visar ifall det finns upptaget i den Wiki som finns på sajten www.adelsvapen.com.
 • Där näst finns står det AF i grön eller röd färg, som visar ifall det finns en pågående diskussion om ätten ifråga på Sveriges Släktforskarförbunds forum Anbytarforum.
 • Slutligen finns det en prick i någon färg. Den visar på hur väl inventerad begravningsvapnet ifråga är. Vad färgerna betyder redogörs för längre ned på denna sida.

Den sista raden består av information rörande vapnets lokalisering. Vapnet i exemplet finns alltså i Vänge kyrka, i Uppsala län (C) i Sverige (SE).

Presentation

Om man klickar sig vidare från sökresultatet via en bild kommer man till presentationssidan. Denna sida består av två väsentliga delar. Den ena är den bildvisare som finns till vänster och den andra är en lista med information kopplat till vapnet.

 

Bildvisaren

Bildvisaren består i dagsläget av en större ruta där bilder visas. Under den finns, om tillgängligt, fler bilder med koppling till huvudbilden. Det kan röra sig om översiktsbilder, bilder på detaljer, bilder på tillhörande anvapen eller anträd m.m.

Informationen

Till höger finns några blå och vita fält innehållande diverse infomration kopplad till vapnet ifråga:

 • Det första blå fältet innehåller ID-nummer för vapnet och namn på personen vapnet rör. Id-numret är ett löpnummer i databasen och individuellt för vart och ett av vapnen. Det börjar med B0001 som i exemplet ovan och fortsätter sedan B0002, B0003 o. s. v.
 • Det första vita fältet anger geografisk information rörande vapnets lokalisering. Platsen i exemplet är följdaktligen Eksjö kyrka i Jönköpings län (F) i Sverige (SE).
 • I det andra blå fältet finns eventuella avskrifter från vapnet.
 • I det andra vita fältet finns på första raden ättens namn och nummer och om ätten är utdöd ett kors. På raden under finns om tillgänligt vapnets blasonering.
 • I nästa blå fält finns uppgifter om när vapnet lagts in i databasen samt vem som har upphovsrätt till bilden.
 • I det sista vita fältet finns uppgifter om externt tillgänglig information. 
  • "Hoaus" är en förkortning för standarverket för svenska begravningsvapen Huvudbaner och anvapen under stormaktstiden, Inga von Corswant-Naumburg, 1999. Pricken efter, grön eller röd, redogör för ifall vapnet finns redovisat i den boken eller inte.
  • Sedan finns en länk till adelsvapen.com. Om ätten har en artikel i deras wiki leder länken direkt till denna artikel och pricken efter är grön.
  • Slutligen finns även en länk till Anbytarforum. Om det finns en diskussion om ätten under forumets rubrik Anbytarforum » Släktnamn är pricken grön och det länkas direkt till diskussionen.
 •  I det sista blå fältet finns det information om läget för inventeringen av vapnet ifråga. Först en status vilket består av en prick med en färg (enbart den lägsta statusens prick visas). På raden under finns förbättringsåtgärder. Denna subjektiva gradering görs av administratören av databasen. Färgkoder betyder följande:
  1. Röd prick
       Bild på vapen saknas
  2. Orange prick
       Bild på vapen kan förbättras
       Bild/bilder på anvapen/översikt/detalj saknas
  3. Gul prick
       Bild/bilder på anvapen/översikt/detalj kan förbättras
  4. Ljusgrön prick
       Avskrift av text på vapnet saknas
  5. Grön prick
       Komplett
  Grå prick
       Ingen bedömning gjord