VAPEN-NYCKEL

INSTRUKTION

Följ anvisningarna nedan för att nå fram till den beskrivning av skölden som krävs för att kunna göra en så bra sökning i registret som möjligt.

I KORTHET

  1. Välj HUVUDSKÖLDENS utseende baserat på HELA SKÖLDEN.
  2. Välj utseendet på DELNINGEN utifrån den ENKLA SKÖLDEN/HJÄRTSKÖLDEN
  3. Ange de FÄRGER som förekommer mest på den ENKLA SKÖLDEN/HJÄRTSKÖLDEN.
  4. Välj ut de BILDER som förekommer någonstans på HELA SKÖLDEN.
  5. Tryck på SÖK!

Huvudsköld

Under fliken "Huvudsköld" ska man ange utseendet på helheten hos den sköld man avser att identifiera. Det vill säga att man skall avgöra om det är en enkel vanlig sköld eller om det är en sköld uppbyggd med en hjärtsköld liggande ovan en huvudsköld delad i mindre delar.

Delning

I steget delning ska man göra ett val som ger en grov beskrivning av hur vapenskölden är indelad i fält. Detta oavsett om det finns ytterligare bilder/figurer på vapnet eller inte.

Höger och vänster

Inom heraldiken beskriver man en vapensköld sett ifrån den som håller i skölden. Detta får till följd att för den som betraktar en sköld framifrån är vänster istället höger och tvärtom. En ginstyckad sköld är alltså delad från det övre vänstra hörnet ned till höger.

Endast en övergripande indelning

Många vapensköldar delas in i fält i flera steg. Ett exempel är en kluven sköld där det högra (vänster framifrån) fältet är ginstyckat och det vänstra är styckat. I den här sökhjälpen skall en sådan sköld klassificeras som enbart kluven.

Hantering av fältavgränsningar

För att förenkla inmatningen hanteras våg- såg-, tand- och tinn-skuror som om de vore raka linjer. Det innebär till exempel att en delande tinnskura som på bilden till vänster här under hanteras som om det vore en enkel rak delande skura som i bilden till höger:


På samma sätt skall den till vänster i exemplet nedan, som är en ginstyckad sköld med sågskura, hanteras som en ginstyckad sköld med rät skura som visas till höger:

Vapen med hjärtsköld

Var uppmärksam på att i de fall där det förekommer en hjärtsköld med stamvapen, det vill säga en mindre sköld (kan även vara rund) centrerad i en sköld indelad i ett flertal fält (se exempel till höger) så klassificeras delningen av vapnet enbart utifrån innehållet i hjärtskölden.

Färger

I steget "Färger" markerar du de i vapnet mest förekommande färgerna. Begränsa valet till att omfatta 1-3 stycken färger.

Bilder

I steget efter bestämmandet av hur skölden är delad skall man ange igenkänningstecken i form av bilder (inte figurer/symboler runt om själva skölden). Bilder är alla de olika figurer som föreställer djur, växter, vapen, symboler med mera. Det är dock inte mönster som till exempel rutmönster eller zickzack-mönster.

Kombinationer av bilder

I vissa fall (det anges när) beskrivs en bild i två steg. Ett exempel är en bild med en arm som håller ett svärd. I det fallet anges först armen under avsnittet "Bilder kroppsdelar" och kompletteras med svärd under avsnittet "Bilder vapen".

Vapen med hjärtsköld

OBS! Till skillnad ifrån i delningssteget kan man ange bilder från hela vapensköldar som har en mindre hjärtsköld i mitten.


1. HUVUDSKÖLDENS UTSEENDE

Huvudsköld

Huvudskölden kan vara uppbyggd på lite olika karakteristiska vis.
Oftast består skölden av en enkel traditionell sköld som i det första exemplet här nedan. Men det finns sköldar där man använt sig av en sådan enkel sköld i miniatyr (en så kallad hjärtsköld) och införlivat den i en huvudsköld med annat utseende, oftast då en sköld med ett rutmönster som delar in den i ett flertal mindre delar som visas i nedanstående exempel. Välj den variant nedan som passar:


Vanlig enkel sköld
Hjärtsköld över kvadrerad huvudsköld
Hjärtsköld över huvudsköld delad i sex fält
Hjärtsköld över huvudsköld delad i nio fält
Andra varianter med hjärtsköld
 

2. DELNING

Delning

I det här steget skall du utifrån givna kriterier välja den bild som stämmer överens med utformningen med avseende på "delning" av den vapensköld du vill identifiera. Delning är hur skölden är indelad i fält. När du har gjort ditt val går du vidare till avsnitten om bilder.

Tänk på att det är delningen av den enkla skölden/hjärtskölden som avses!

1. Odelad sköld

Är inte vapenskölden indelad i några fält utan har en gemensam grund är den "odelad".
Odelad

2.Horisontellt delad sköld

Finns det en horisontell linje, är skölden delad:
Delad
Har den delade skölden något av dessa två utseenden skall du välja det i stället:
Bjälke
Kvadrerad

3.Vertikalt delad sköld

Finns det en vertikal linje, är skölden kluven:
Kluven
Är den vertikala delningen i form av en stolpe skall du välja nedanstående istället:
Stolpe

4.Diagonalt delad sköld

En delning kan vara diagonal, då kallas skölden för styckad eller ginstyckad:
Styckad
Ginstyckad
Är den diagonala delningen iform av en balk väljer du det alternativ av de två nedanstående som passar:
Balk
Ginbalk
Andra varianter där daiagonala streck förekommer är när det är så kallade spetsar eller strålar. Välj en av dessa om de passar bättre:
Spets

Stråle

5.Några andra förekommande delningar

Kors

Mantelsnitt
Sparre
Ulvständer
 

6.Övriga delningar

Om vapensköldens delning inte passar in på något av ovanstående exempel bockar du i nedanstående:
Övriga

3. FÄRGER

Färger

Bocka för de huvudsakliga färgerna som finns i vapnets fält (gäller endast den enkla sköden/hjärtskölden), inte färger på detaljer. Begränsa valet till 1-3 färger.
Blå Grön Guld/Gul
Purpur/Lila Röd Silver/Vit
Svart    

4. BILDER

Bilder människor

Välj ut den eller de bilder som finns på vapenskölden:
Munk/Präst: 1 st 2 st >2 st
Person på häst: 1 st 2 st >2 st
Riddare/Soldat (till fots): 1 st 2 st >2 st
Övriga: 1 st 2 st >2 st

Bilder kroppsdelar

Arm: 1 st 2 st >2 st
(Om armen med hand håller i något anges föremålet på annat ställe.)
Hand: 1 st 2 st >2 st
(Om handen håller i något anges föremålet på annat ställe.)
Ben: 1 st 2 st >2 st
Fot: 1 st 2 st >2 st
Hjärta: 1 st 2 st >2 st
Huvud: 1 st 2 st >2 st
Övriga kroppsdelar: 1 st 2 st >2 st

Bilder landskap

Berg Berg, eldsprutande Hav
Holme/Ö Isberg Kulle
Mark Skog Ström
Våg

Bilder djur/del av djur

Hela fyrfotade djur

Ett eller flera hela djur

Björn Bäver Ekorre Elefant
Får Get Gris/Svin Hjort
Häst Iller Kanin Katt/Lo
Lejon Oxe Ren Varg
Älg Övriga    

Delar av fyrfotade djur

En eller flera delar av djur

Björn: halv björn björnhuvud  
Får: halvt får fårhuvud  
Hjort: halv hjort hjorthuvud  
Häst: halv häst hästhuvud  
Lejon: halvt lejon lejonhuvud  
Oxe: halv oxe oxhuvud  
Ren: halv ren renhuvud  
Varg: halv varg varghuvud  
Övriga djur: halvt djur djurhuvud  

Mindre delar

Ben/fot/tass/klo: 1 st 2 st >2 st
Hjort-/Ren-/Älghorn: ett horn två horn/krona  
Andra horn: ett horn två horn/ett par  

Fåglar

Duva: huvud en fågel flera fåglar
Stork/Häger/Trana: huvud en fågel flera fåglar
Svan: huvud en fågel flera fåglar
Uggla: huvud en fågel flera fåglar
Örn/Falk/Hök: huvud en fågel flera fåglar
Övriga fåglar: huvud en fågel flera fåglar

Del av ospecificerad fågel

Fjäder/plym: en fjäder/plym flera fjädrar  
Vinge: en vinge flera vingar/plymer  
Ben/fot/klo: ett ben flera ben  

Övriga djur

Orm: del av orm en orm flera ormar
Fisk/val/delfin: del av fisk en fisk flera fiskar
Mussla: en mussla flera musslor  
Insekt: en insekt flera insekter  
Andra övriga djur: del av djur ett djur flera djur

Bilder varelser

Drake: del av drake en drake flera drakar
Enhörning: del av enhörning en enhörning flera enhörningar
Fågel Fenix: del av Fågel Fenix en Fågel Fenix flera Fågel Fenix
Grip: del av grip en grip flera gripar
Sjöjungfru: del av sjöjungfru en sjöjungfru flera sjöjungfrur
Troll/jätte: del av troll/jätte ett/en troll/jätte flera troll/jättar
Annan varelse: del av annan varelse ett/en annan varelse flera andra varelser

Bilder växter

Blommor

Lilja: 1 st 2 st >2 st
Ros: 1 st 2 st >2 st
Annan blomma: 1 st 2 st >2 st

Blad/löv

Eklöv: 1 st 2 st >2 st
Klöverblad: 1 st 2 st >2 st
Annat blad/löv: 1 st 2 st >2 st

Träd

Gran: 1 st 2 st >2 st
Annat träd: 1 st 2 st >2 st

Delar av träd

Kvist/gren: 1 st 2 st >2 st
Stubbe: 1 st 2 st >2 st
Trädstam: 1 st 2 st >2 st

Frukter/kottar m. m.

Ax: 1 st 2 st >2 st
Kotte: 1 st 2 st >2 st
Ollon: 1 st 2 st >2 st
Äpple: 1 st 2 st >2 st
Övriga: 1 st 2 st >2 st

Övrigt

Krans: 1 st 2 st >2 st
Kärve: 1 st 2 st >2 st
Annat övrigt: 1 st 2 st >2 st

Bilder vapen

Vapen

Armborst: 1 st 2 st >2 st
Granat: 1 st 2 st >2 st
Harpun: 1 st 2 st >2 st
Kanon: 1 st 2 st >2 st
Klubba/Spikklubba: 1 st 2 st >2 st
Kula: 1 st 2 st >2 st
Lans: 1 st 2 st >2 st
Gevär/musköt: 1 st 2 st >2 st
Pil/pilspets: 1 st 2 st >2 st
Pilbåge: 1 st 2 st >2 st
Pistol: 1 st 2 st >2 st
Spjut/Bardisan: 1 st 2 st >2 st
Svärd/Kniv/Sabel: 1 st 2 st >2 st
Värja: 1 st 2 st >2 st
Yxa/bila: 1 st 2 st >2 st
Övriga vapen: 1 st 2 st >2 st

Bilder byggnader/konstruktioner

Borg/Slott/Stad Bro Brunn Fontän
Hjul Hänglås Kvarn Kvarnsten
Mur Städ Tak Övrigt

Bilder sjöfart

Ankare Boj Båt Skepp
Övrigt      

Bilder från himlen

Blixt Moln Måne, ny Måne, halv
Måne, hel Regnbåge Rök Sol
Stjärna Övrigt    

Bilder övrigt

Flagga/fana Hammare Hatt Hjälm
Hästsko Jordglob Kanna Kors
Krona Nyckel Ord Riksäpple
Spira/Stav Övrigt Bandrosett Bok
Bokstäver, enstaka Fackla

5. GENOMFÖR SÖKNING