Statistik

Här nedan presenteras lite siffror rörande begravningsvapnen i den här databasen. Detta för att ni enkelt skall kunna få en uppfattning av innehållet.

I dagsläget finns det 594 stycken registrerade huvudvapen med bild i databasen. Dessa bilder, samt översiktsbilder, bilder på detaljer och bilder på anvapen med mera, ger sammantaget en summa av totalt 929 bilder!

Alla dessa bilder är inhämtade från 246 olika platser.

Geografisk fördelning

För de vapen som finns i Sverige ser fördelningen ut så här länsvis:
97 st i Östergötlands län
94 st i Södermanlands län
86 st i Uppsala län
77 st i Stockholms län
49 st i Jönköpings län
39 st i Västra Götalands län
27 st i Västmanlands län
26 st i Kalmar län
19 st i Örebro län
15 st i Kronobergs län
11 st i Blekinge län
10 st i Skåne län
10 st i Hallands län
8 st i Värmlands län
3 st i Dalarnas län
2 st i Gävleborgs län
1 st i Västerbottens län
1 st i Jämtlands län
1 st i Västernorrlands län

Av de 1469 listade huvudbanér som finns i Inga von Corswant-Naumbergs utmärkta bok Huvudbanér och anvapen under stormaktstiden kan man just nu hitta 494 st (33,6%) i den här datbasen.

Dessutom finns det ytterligare 100 st huvudbanér som inte finns med i boken!

Klasser och ätter

De 594 olika vapnen i databasen är fördelade över riddarhusets klasser så här:
407 st Adlig
110 st Friherrlig
44 st Grevlig
31 st Ej introducerad
2 st Utesluten

Eftersom vissa släkter är representerade av mer än ett vapen och person så finns det sammanlagt 376 ätter i samlingen. De ätter som har flest registrerade medlemmar är:
5 st Mörner af Tuna
5 st Hård af Segerstad
5 st Sabel
5 st von Essen
5 st Cronström
5 st Rosenhane
5 st Behmer
4 st Papegoja
4 st Drake af Hagelsrum
4 st Posse af Hedesund