Hjälpa till

Kan du tänka dig att hjälpa till? Bra, för inventeringen sker inte av sig själv utan det är användarna som står för arbetsinsatsen.

För att hjälpa till krävs inte mer än en hygglig digitalkamera och möjligheten att skicka de tagna bilderna till mig som administrerar detta eller alternativt ladda upp bilderna i facebookgruppen med anknytning till sidan. Det bästa är faktiskt om man kan göra bägge sakerna!

 
Skickas bilderna per mail kan man hantera större filer och därmed bättre bilder jämfört med den maximala storlek som blir när man laddar upp filerna på Facebook. Men bilder på facebooksidan har även det sina fördelar då det snabbt når ut till intresserade och därmed genererar diskussion och informationsutbyte.

Vad?

Vad ska jag då fotografera, kanske man frågar sig? Det finns inga definitiva gränser rörande vad som kan vara av intresse eller inte. Men i huvudsak handlar det om personrelaterade minnestavlor/föremål, såsom epitafier och begravningsvapen. En avgränsning jag däremot gjort är att rena gravstenar som lämpar sig bättre i annan inventering (http://www.genealogi.se/gravproj/Gravsoklist.php).


Dessa föremål kan i huvudsak hittas i äldre kyrkor, men kan även finnas på muséer, slott, herrgårdar och liknande.


Är du osäker på det du hittar kvalificerar sig så ta bilder ändå, det är mycket enklare att slänga en bild än att ta sig tid att åka tillbaka!

Hur?

Hur ska jag fotografera? Använd en så bra kamera du känner att du har möjlighet till. En bra mobilkamera kan mycket väl vara fullt tillräcklig. Sen lever jag efter devisen att en suddig eller mörk bild i alla lägen är bättre än ingen bild alls, så låt inga sådana kvalitetskrav hindra dig från att bidra!

Ta översiktsbilder, närbilder och detaljbilder. Finns det text på objektet är det bra om den går att läsa. 

Vad gör jag med bilderna?

Maila bilderna tillsammans med eventuell tillhörande information till jonas@cognatus.se

 
Om du vill får du även gärna ladda upp bilderna i facebookgruppen Svenska Epitafier.

Tack för hjälpen!